Osoby zajmujące się branżą ogrodniczą zawodowo, a zwłaszcza osoby które zajmują się architektura krajobrazu, projektowaniem i wykonywaniem ogrodów nie mogą przejść obojętnie obok nowej publikacji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów. Co prawda książka została wydana w 2015 roku jako pierwsza z serii książek AKADEMIA ZIELEŃ W MIEŚCIE i jak do tej pory jedyna. Oprócz dość mało znanego wśród ogrodników tematu zagadnień prawnych książka posiada jeszcze drugą rzecz, która zachęca czytelnika do zakupu, a mianowicie korzystną cenę. Publikację można nabyć za pośrednictwem księgami internetowych, jak i strony OSTO, my zakupiliśmy swój egzemplarz na stoisko OSTO podczas targów Zieleń To Życie w Warszawie. Cena książki waha się pomiędzy 15 a 20 zł więc nie jest to drogi wydatek, biorąc pod uwagę, że jej zawartość może rozjaśnić wątpliwości związanie z zagadnieniami prawa umów dotyczących projektowania i wykonywania terenów zieleni.

Autorami publikacji są prawnicy posiadający szczególne doświadczenie w tej specyficznej branży. Adwokaci Anna Sara Dąbrowska oraz Jakub Stefan Arczyński autorzy książki, od lat są związani z prawną obsługa inwestycji budowlanych i prawem dotyczącym nieruchomości. Kwestie te nierozłącznie związane są z ustawą o ochronie przyrody oraz prawem dotyczącym działalności architektów krajobrazu.

Ci którzy choć raz mieli styczność z pisaniem umów wiedzą, że nie jest to łatwe. Prawo jest bardzo rozbudowana dziedziną wiedzy i z tego powodu pojawiało się coraz to więcej pytań z zakresu zagadnień prawnych dotyczących branży ogrodniczej. A przecież oferując swoje usługi musimy być zaznajomieni z podstawowymi przepisami prawa ochrony środowiska, ochrony przyrody, prawa cywilnego jak i administracyjnego. Dodatkowo projektanci powinni znać podstawowe zasady i normy z zakresu gospodarki, budownictwa, gospodarki wodnej i energetyki.

Publikacje można polecić każdemu począwszy od studentów architektury krajobrazu i ogrodnictwa po działające w branży już kilka lat firmy. Jednak jest to pozycja dla czytelnika profesjonalnego zajmującego się architektura krajobrazu zawodowo, nie dla amatorów ogrodnictwa, gdyż zawiera zagadnienia przydatne w prawidłowym funkcjonowaniu w państwie polskim firm i projektantów, którzy za swoją pracę pobierają zasłużone wynagrodzenie. Poszerzy wiedzę i przygotuje uczniów techników i studentów architektury krajobrazu i ogrodnictwa do funkcjonowania w branży w życiu zawodowym. Na uczelniach temat poruszany w książce OSTO jest wciąż pomijany lub traktowany po macoszemu. Istnieją co prawda dodatkowe zajęcia, gdzie studenci mogą poszerzać wiedzę w tej dziedzinie jednak wciąż ogranicza się to tylko głównie do ochrony przyrody i zagadnień związanych z inwentaryzacją zieleni, wycinką i wnioskami o wycinkę drzew. Tematów związanych z prawnym funkcjonowaniem osób pragnących założyć własna firmę nie porusza się. Książka OSTO jest więc świetnym tematem dla każdej osoby, która na poważnie zajmuje się lub będzie zajmowała się architekturą krajobrazu. Jest też świetną pozycją dla profesjonalistów którzy chcą podnieść jakość swoich usług. Znajomość i sprawne poruszanie się w tematach prawnych pomoże uniknąć niejednych kłopotów w prowadzeniu firmy. Dobrze napisana umowa da poczucie bezpieczeństwa nie tylko dla właściciela firmy ale również dla klienta. A klienci przecież są przestrzegani przed firmami, które nie chcą podpisywać umów, da więc to poczucie pewności klientowi, że zgłosił się do właściwej firmy, a zarazem wyraz profesjonalizmu właściciela firmy.

Książka szczegółowo wyjaśni temat praw autorskich w projektowaniu terenów zieleni, pomoże poznać i zrozumieć projektantom jakie posiadają prawa do własnej twórczości jako pojedynczy autor projektów ale również we współpracy w grupie. Obrazuje co należy się autorom pod względem ekonomicznym, jak mogą dysponować swoim dziełem, jak go chronić oraz czego właściwie dotyczą prawa autorskie. Jakie są zasady przenoszenia autorskich praw majątkowych i na co należy zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy o korzystanie z utworu. Firmom zakładającym ogrody i tereny zieleni pomoże napisać umowę o wykonanie zagospodarowania terenu zieleni. Wyjaśni zasady formy umowy, sposobu rozliczenia, przedmiotu umowy, wynagrodzenia, możliwości odstąpienia od umowy, a także rękojmi i gwarancji. Architektom krajobrazu uświadamia jak ważna jest ich rola w procesie realizacji projektu na budowie, jakie zmiany przy wykonawstwie są dopuszczalne i kto ma do nich prawo, w jakim zakresie do projektu może wprowadzić zmiany inwestor oraz jak ważny jest i czym zajmuje się inspektor nadzoru terenów zieleni. Określa co powinien zadbać wykonawca podczas odbioru prac, wyjaśnia problem stwierdzania wad i sposobu ich usunięcia. W książce możemy również przeczytać czy chronią nas przepisy mówiące o obowiązku zapłaty za pracę podwykonawcy przez wykonawcę. Jak wygląda solidarna odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy w zamówieniach publicznych, czy warto korzystać z gwarancji zapłaty za roboty budowlane i czy wykonawca może obronić się przed kara umowną?

Książka po każdym dziale szczegółowo wyjaśniającym powyższe zagadnienia posiada przykłady formułowania umów i paragrafów oraz przypisy i odwołania do konkretnych ustaw, rozporządzeń i wyroków. Określa prawa i obowiązki na wszystkich szczeblach inwestycji zarówno od strony inwestora, wykonawcy, podwykonawcy, autora projektu i inspektora nadzoru terenów zieleni. Pomoże zrozumieć i zapoznać się szerzej z prawem w realizacjach małych np. projektów ogrodów ale także dużych developerskich inwestycji budowlanych.