Projekt ogrodu - Olszowice

Ogród został zaprojektowany w stylu swobodnym, miał wtopić się w krajobraz sprawiać wrażenie ogrodu naturalnego który został stworzony przez naturę a nie przez rękę człowieka. Spacerując po nim można odczuć przejście ze stylu miejskiego który dominuje we frontowej reprezentacyjnej części ogrodu do stylu leśnego rozciągającego się na tyłach domu.

Obszar ogrodu został podzielony na pięć części. Pierwsza znajdująca się przed domem ma charakter reprezentacyjny. Kolejna część znajduje się tuz za budynkiem. Można dojść do niej z dwóch stron ogrodu schodami betonowymi lub zejść do niej prost z tarasu. Tutaj znajduje się również schowek na niezbędne narzędzia. Dalszy fragment ogrodu znajdujący się 1,8 m niżej stanowi strefę użytkową, gdzie znajduje się warzywniak, który dodatkowo został zaprojektowany na osobnym poziomie, wydzielonym murkiem oporowym. Kolejna niższa część ogrodu to strefa rekreacyjna do której zejść możemy drewnianymi schodami otoczonymi drewnianą palisadą. Znajdziemy tutaj zarówno altanę jaki ławkę murowaną z kamienia dekoracyjnego wkomponowaną w murek oporowy. W ostatniej części ogrodu znajduje się strefa przeznaczona dla dzieci. Jest ot już typowy leśny krajobraz w który zostały wkomponowane zjeżdżalnie, elementy wspinaczkowe oraz tor przeszkód, znajdujące się na różnych poziomach. Dojście do tego poziomu zaprojektowane zostało z podkładów kolejowych.

Kompozycja grodu opiera się na swobodnych opływowych liniach które tworzą rabaty i kształtują skarpy. Nawierzchnia rabat została zróżnicowana poprzez wprowadzenie żwiru jasnoszarego granitowego, grysu czekoladowego oraz kory dekoracyjnej sosnowej.