Realizacja skarpy - Karniowice

Realizacja projektu skarpy według naszego projektu. Do zakresu prac należało ukształtowanie terenu, wykonanie zejścia do ogrodu z stopni schodowych, murków typu suchego, założenie nasadzeń oraz wykonanie małej architektury ogrodowej w postaci podpory na pnącza.