Projekt ogrodu - Dębniki

Projekt zakładał całkowite odświeżenie wyglądu ogrodu. Stworzenie uporządkowanej i nowoczesnej przestrzeni. Większość trawnika została wyrównana co poskutkowało utworzeniem murku oporowego w tym przypadku gabionowego wypełnionego kamieniem jasnym piaskowcem. Ponad murkiem zaprojektowane zostało miejsce na palenisko z dużych płyt betonowych, pomiędzy tarasem drewnianym przy domu a paleniskiem została zachowana komunikacja z mniejszych płyt betonowych wraz z stopniami schodowymi dla pokonania różnicy wysokości. Większa część starszej roślinności rosnącej już wcześniej wzdłuż granic działki została zachowana, utrzymując przysłonę od sąsiadów. Krzewy zostały odpowiednio wypielęgnowane, a projekt zakładał wprowadzenie większej ilości traw ozdobnych oraz bylin w niższym piętrze rabaty celem urozmaicenia barw w grodzie w trakcie trwania sezonu.