Realizacja ogrodu - Tomaszowice

Realizacja ogrodu według dostarczonego projektu. Realizacja obejmowała ukształtowanie terenu i wykonanie murków oporowych z gabionów. Wykonanie automatycznego systemu nawadniania oraz zakup oświetlenia. Prace obejmowały także wykonanie tarasów drewnianych w ogrodzie, przy domu jak i na balkonach, podjazdu z kostki brukowej, stopni schodowych i płyt w ogrodzie. Całości realizacji dopełniło sadzenie roślin oraz ściółkowanie rabat.

W zakres tej realizacji wchodziła również organizacja wykonania elewacji domu.